Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Go back
Gas in flessen

Hoe en waar sla ik mijn gasfles veilig op?

Voor de particuliere gebruiker:

Elke opslag van gasflessen moet aan de volgende veiligheidsvoorschriften voldoen:

  •  Plaats een gasfles waar mogelijk buiten of in een goed geventileerde, daarvoor ingerichte opslagplaats.
  • Controleer of alle kranen van de gasflessen (zowel volle als lege) goed dicht zijn en voorzie alle gasflessen van goed aangedraaide beschermkappen.
  • Sla ze niet op in de buurt van een warmtebron of bij brandbare materialen.
  • Zorg voor voldoende ventilatie. Bij opslag, vervoer en gebruik. Wordt er voldoende geventileerd, hoopt gas zich bij een eventuele lek niet op. Gebruikt u een gasfles buiten, graaf de gasfles dan nooit in en plaats hem niet bij een ventilatierooster van aangrenzende ruimtes. Ook zorgt voldoende ventilatie voor een goede verbranding. Een onvolledige verbranding geeft het zeer gevaarlijke en reukloze koolstofmonoxide.
  • Zet de gasflessen nooit in de kelder, in de buurt van een kelderraam, een rioolput of een opening die naar een lagergelegen ruimte leidt en let op putten en kuilen.
  • Elke defecte gasfles moet in open lucht opgeslagen worden. 
  •  Een gasfles mag binnen staan, zolang de gasfles aangesloten en in gebruik is, het geheel op gasdichtheid is gecontroleerd en de ruimte hiervoor is ingericht. Let op: niet in lagergelegen ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie indien er sprake is van open verbranding (i.v.m. gevaar voor het ontstaan van koolstofmonoxide). Ook is het bij bedrijfsmatig gebruik verstandig te toetsen of dit volgens je vergunning, verzekering en huurovereenkomst (daar waar daar sprake van is) is toegestaan zonder aanvullende maatregelen.
  • Gebruik de gasfles altijd rechtop en zorg dat deze niet om kan vallen. Bij opslag vervoer en gebruik. Ook de drukregelaar op de fles is alleen voor staand gebruik ontworpen. Het gas dient namelijk in dampvorm afgenomen te worden. Zet de gasfles onmiddellijk weer rechtop en sluit de kraan indien deze is omgevallen. Open de kraan pas weer indien je zeker bent dat alles weer goed geventileerd en veilig is. Gebruik daarbij geen (open) vuur.
  • Laat een lege Antargaz fles niet staan, maar breng hem terug naar een Antargaz dealer in jouw buurt. Ook wanneer je een halflege of zelfs nog volle Antargaz propaanfles niet meer gebruikt, is het het beste deze terug naar een Antargaz dealer te brengen. Neem de bijbehorende Antargaz waarborgkaart van jouw fles mee, zo krijg je jouw waarborg terug.