Overslaan en naar de inhoud gaan
Handig!

Het waarborgsysteem van Antargaz-gasflessen

Je koopt voor het eerst een gasvulling in een propaanfles van Antargaz?

 • Je betaalt dan een waarborgsom die afhankelijk is van het type Antargaz gasfles.

 • Je ontvangt van de Antargaz-dealer de bijbehorende Antargaz waarborgkaart waarop de betaalde waarborgsom en het type gasfles ook vermeld staat.

 • Je bewaart de Antargaz waarborgkaart goed.

 

Is je gasfles leeg, en wil je deze omruilen voor een volle propaanfles?

 • Ga dan met de lege Antargaz gasfles naar een Antargaz-dealer in jouw buurt. Hij ruilt deze gasfles om tegen een gelijke nagevulde Antargaz gasfles. Je betaalt alleen voor de gasvulling (voor een Cocoon gaat u naar onze webshop).
 • Je hebt de Antargaz waarborgkaart niet nodig om een lege gasfles om te ruilen voor een volle gasfles van hetzelfde type.

 

Heb je geen Antargaz propaanfles meer nodig?

 • Ga met de Antargaz gasfles naar een Antargaz-dealer in jouw buurt. Vergeet de originele Antargaz waarborgkaart van de gasfles niet! Een kopie is niet geldig. Is de Antargaz gasfles compleet en in normale gebruikte staat, dan betaalt de dealer je het waarborgbedrag vermeld op het bijbehorende Antargaz waarborgkaart gelijk 100% terug (neem eerst contact op met Antargaz indien u een Cocoon wenst in te leveren).

Welke voordelen heeft het waarborgsysteem van Antargaz ten opzichte van het statiegeld, huur of koopsysteem van een aantal andere propaanleveranciers?

 • Een uniform systeem binnen de gehele Benelux!
  Met de Antargaz waarborgkaart kun je de propaanfles ook inleveren bij een andere Antargaz dealer in de Benelux. Je hoeft dus niet verplicht langs te gaan bij de dealer waar je de gasfles hebt gekocht.
 • 100% terugbetaling gegarandeerd!
  Bij Antargaz werken we niet met statiegeld, een abonnement of een afschrijfsysteem (let op, bij andere leveranciers krijg je soms ongemerkte hoge kosten of minder geld terug!). Indien je de propaanfles met bijhorende Antargaz waarborgkaart compleet en in normale gebruikte staat weer inlevert, krijg je het betaalde waarborgbedrag voor 100% terugbetaald. Er zijn bijvoorbeeld leveranciers die statiegeld vragen en dit ook op de fles hebben staan, maar zonder vermelding van het bedrag. Dus de kans is groot dat je niet terug krijgt wat je betaald hebt. Bij Antargaz is er wel zekerheid over het bedrag, omdat dit op de meegeleverde waarborgkaart staat (mits de fles in complete en normale staat weer wordt ingeleverd)!
 • Geen onduidelijk statiegeldbedrag!
  Er zijn andere leveranciers die statiegeld vragen maar niet duidelijk op de fles vermelden wat het statiegeld bedrag is. Kom je over een tijd terug om de fles in te leveren en je statiegeldbedrag terug te ontvangen, wat is dan jouw zekerheid, waar kun je op terugvallen? Wie bewaart een onduidelijk kassabonnetje en wat kun je daarmee bij een andere dealer? De kans is aanwezig dat je dan minder terug krijgt zonder vermelding van het bedrag op de fles. Bij Antargaz bestaat dit risico niet omdat het terug te ontvangen waarborgbedrag klip en klaar op het bijbehorende waarborgkaartje staat vermeld! Bij welke Antargaz dealer je de fles ook inlevert.
 • Geen onverwachte of onduidelijke onderhoudskosten!
  Bij een koopfles ben je als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, de keuringen en uiteindelijk voor de ontmanteling van de gasfles. Bij Antargaz worden de gasflessen bij elke navulling gecontroleerd. Vakkundig en tijdig onderhoud wordt gegarandeerd en is in de prijs inbegrepen.
 • Geen (verborgen) koopfles!
  Een aantal leveranciers verkopen de propaanfles aan de klant, waarbij het niet altijd zeker is dat de klant zich hiervan volledig bewust is, bijvoorbeeld indien aan deze koopfles een voorschrift van een omruilsysteem betreffende de navullingen gekoppeld is. Hierdoor bestaat de kans dat jij als klant uiteindelijk blijft zitten met een gasfles die je niet meer nodig hebt. In een dergelijke situatie loop je als klant het risico dat je te weinig geld terug krijgt voor de gasfles.
 • Geen (periodieke) huurkosten!
  Een aantal gasleveranciers rekenen, in lijn met de industriegasflessen, huurkosten aan voor de propaangasflessen. Hierdoor kan een ogenschijnlijke gunstige aanbieding na het berekenen van de werkelijke totale kosten (gas+huur) toch nadelig uitvallen. Antargaz rekent haar klanten geen huur aan voor het gebruik van Antargaz gasflessen.
 • Geen verborgen afschrijving!
  Bij een aantal leveranciers dien je een bedrag als waarborg of statiegeld te betalen dat per jaar afschrijft / minder waard wordt. Soms al onmiddellijk met een starttarief wegens “administratieve redenen”. Bij inlevering van die propaanfles ontvang je dan veel minder of niets terug van het door jou betaalde bedrag. Gebruik je dus niet heel veel propaangas, kan deze afschrijving aardig van invloed zijn op je werkelijke gasprijs! Bij het inleveren van de Antargaz propaanfles, in compleet en in normale gebruikte staat met de bijbehorende originele Antargaz waarborgkaart, ontvang je het volledige waarborgbedrag terug! Onafhankelijk hoe lang je deze gasfles in gebruik hebt gehad.

Enkele belangrijke opmerkingen tot slot!

 • Oude waarborgdocumenten blijven geldig
  Oude originele Shell en Shell Gas (LPG) waarborgdocumenten blijven vanzelfsprekend ook geldig in combinatie met de bijbehorende propaan- of butaanfles. Wel gelden dan de voorwaarden als genoemd op deze originele oude waarborgdocumenten.
 • Bij schade aan de propaan- of butaanfles ontvang je de waarborg helaas niet terug
  Bij schade (barsten, deuken, ontbrekende kraan, doorgeroest, (deels)verbrand, ernstig vervuild of besmeurd, etc.) ontvangt je de waarborg helaas niet terug. Het waarborgbedrag is dan noodzakelijk om de kosten te dekken voor reparatie of vervanging door Antargaz. Indien je een Antargaz gasfles inlevert welke voorzien behoort te zijn van een beschermkap en deze beschermkap ontbreekt, dan zal de waarde van de beschermkap vanzelfsprekend in mindering gebracht worden op het door jou terug te ontvangen waarborgbedrag.
 • Antargaz blijft eigenaar van haar propaanflessen
  Alle Nederlandse Antargaz propaanflessen, maar ook alle Nederlandse gasflessen (goedgekeurd voor UN1965, mengsel C of propaan) waar in de gasfles de naam Shell, Shell Gas (LPG), Esso of AGA staat genoemd, zijn en blijven eigendom van Antargaz B.V. Alle Belgische of Luxemburgse Antargaz gasflessen, maar ook alle Belgische of Luxemburgse gasflessen waar in de gasfles Shell of Shell Gas (LPG) staat genoemd zijn en blijven eigendom van onze Belgische of Luxemburgse Antargaz zusterbedrijven en mogen uitsluitend door deze bedrijven nagevuld worden. Let op de Antargaz verzegeling en neem contact op bij twijfel.

Belangrijk: het navullen van een propaanfles met LPG / autogas bij een tankstation is daarnaast verboden en levensgevaarlijk! Zie ook wat de overheid, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), hier over zegt in haar nieuwsbrief van 16 augustus 2016.