Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Go back
Gas in tanks

De propaantank fluit bij warm weer, of bij blootstelling aan een andere hittebron, hoe komt dit?

Het kan voorkomen dat de propaantank reageert op het warme weer of bij blootstelling aan een andere hittebron waardoor het mechanisme van de veiligheidsklep in werking treedt. Dit wordt gekenmerkt door een fluitend geluid en soms ook een wit wolkje dat ontsnapt uit de veiligheidsklep. Dit doet zich hoofdzakelijk voor bij bovengrondse propaantanks. Ondergrondse tanks zijn goed beschermd tegen temperatuurverhoging.

Wat is een veiligheidsklep en hoe ziet dit eruit?

Een veiligheidsklep beschermt de propaantank tegen een mogelijke overdruk in de tank door automatisch gas te laten ontsnappen. Overdruk is een druk die hoger is dan de ingestelde openingsdruk van de veiligheidsklep, hierdoor opent de veiligheidsklep. Daalt na het afblazen van gas de druk weer in de tank, dan sluit de veiligheidsklep zich automatisch weer.

De veiligheidsklep is gemonteerd boven op de tank. Op de veiligheidsklep bevindt zich een beschermkapje om het indringen van vocht/vuil te verhinderen. Bij ondergrondse tanks is de klep meestal gemonteerd op de dampafnamekraan. Zie ook de achterzijde van het Antargaz Noodplan Propaantank voor een afbeelding.

Wanneer is er kans op overdruk en hoe reageert de tank hierbij?

Bij zeer warm weer of verhitting van de tank loopt de druk van het gas in de tank op. De druk van propaangas is tenslotte direct afhankelijk van de temperatuur. Wordt de druk in de tank daardoor hoger dan de openingsdruk van de veiligheidsklep, zal deze zich automatisch openen en gas gaan afblazen.

 De tank zal op twee manieren aangeven dat er sprake is van overdruk:

 • De inhoudsmeter loopt op. Want vloeibaar gas zet uit bij verwarmen (ongeveer 10x harder dan water)
 • De veiligheidsklep gaat open en laat de druk ontsnappen (gasgeur + geluid + beschermkapje vliegt weg)

Wat moet men doen bij een overdruk?

 1. Een natte doek over de tank leggen, zolang deze warm blijft, en de doek nathouden. Wel opletten dat de doek/lappen de veerveiligheid of andere appendages niet afdekken.
 2. Schaduw creëren door bijvoorbeeld een parasol te plaatsen, zolang de zon op de tank blijft schijnen. Plaats de parasol zodat de tank in de schaduw staat, maar vermijd hem ook hier over de veiligheidsklep te plaatsen.

Tip: zie ook het Noodplan Propaantanks, denk aan je eigen veiligheid, blijf bovenwinds en voorkom vonken en vuur.

Hoe kan men een overdruk voorkomen?

 1. De tank niet overvullen (te vol doen). Hierdoor is er voldoende ruimte voor het vloeibare gas om uit te zetten als het verwarmd wordt.
 2. De tank goed onderhouden/schoonhouden zodat de weerkaatsende lichtgroene of witte verf zichtbaar blijft.
 3. Schaduw creëren, tijdelijk met een parasol, of door een groene haag te plaatsen rond de tank (rekening houdend met de verplichte veiligheidsafstanden).
 4. De veiligheidsafstanden en ventilatievoorschriften van de tank respecteren.

Belangrijk om te weten:

 • Een veiligheidsklep die open gaat is géén defecte veiligheidsklep. De veiligheidsklep doet gewoon zijn werk, namelijk het teveel aan gas laten ontsnappen. Deze dient dus NIET VERVANGEN te worden.
 • Wanneer een veiligheidsklep na het afblazen van druk niet goed afsluit (een lek blijft aanhouden), dient de veiligheidsklep VERVANGEN te worden. Neem dan contact op met Antargaz.
 • Hoe weet je of de veiligheidsklep lekt? Giet wat water in de klep als hij weer gesloten is (en hou daarbij even een vinger op het afwateringsgaatje van deze klep):
  • Komen er gasbelletjes door het water naar boven lekt hij. Neem dan contact op met Antargaz
  • Komen er geen gasbelletjes omhoog, dan is de veiligheidsklep goed gesloten. Plaats dan het beschermkapje van de veiligheidsklep terug op deze klep.