Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden van toepassing op de actie ‘WIN een NAPOLEON-gasbarbecue’

Algemene info

 

Hoofdorganisator

Wolf Steel Europe B.V., Riemsdijk 22 te 4004 Tiel Gelderland, BE0770.776.252

Co-organisator

Antargaz B.V., Roggeweg 7-9, te 6534 AH Nijmegen, KVK-nummer 20046725 (hierna ‘Antargaz’)

Actie 

WIN een NAPOLEON-gasbarbecue’ (hierna ‘Actie’)

Looptijd van de Actie

van 01/07/2024 tot 30/09/2024; de Actie bestaat uit twee delen: deel 1 loopt van 01/07/2024 tot 15/08/2024 en deel 2 loopt van 16/08/2024 tot 30/09/2024

Prijs

2 gasbarbecues van het merk Napoleon (hierna ‘Prijs’ of ‘Prijzen’; commerciële waarde van één gasbarbecue: 699,- EUR)

 

1. Actievoorwaarden   

Door deelname aan de Actie verbindt de Deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze voorwaarden, alsook van elke toekomstige beslissing die Antargaz neemt in functie van het goede verloop van de Actie.

Deelname aan de Actie staat open voor elke Antargaz-klant met een Antargaz-gasfles in zijn/haar bezit die voldoet aan de actievoorwaarden (hierna “Deelnemer”). De deelnemer dient een foto aan Antargaz te bezorgen die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • de Deelnemer moet zichtbaar zijn op de foto;
  • de Antargaz-gasfles moet volledig zichtbaar zijn op de foto;
  • de Antargaz-gasfles moet in een veilige situatie te zien zijn*.

De Deelnemer dient de foto via e-mail naar info.nl@antargaz.com te sturen. Als er aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet werd voldaan, is de inzending niet geldig.

2. Actieverloop

Een onschuldige hand zal in de tweede helft van augustus van het jaar 2024 een winnaar trekken uit de pool van deelnemers wiens inzending, die werd ingestuurd vóór 16 augustus 2024, voldoet aan de actievoorwaarden. In de maand oktober van het jaar 2024 zal een tweede winnaar getrokken worden uit de pool van deelnemers wiens inzending, die werd ingestuurd na 15 augustus 2024 en vóór 1 oktober 2024, voldoet aan de actievoorwaarden. De Actie loopt van 1 juli 2024 tot 30 september 2024. Inzendingen die toekomen na 30 september 2024 worden niet in aanmerking genomen.

Antargaz brengt de winnaars persoonlijk op de hoogte via e-mail.

3. Prijs

De Prijs kan niet worden omgeruild of in geld worden omgezet. Er zijn in totaal 2 winnaars. Antargaz verstuurt de prijzen via een koerierdienst.

4. Toezicht en klachten

Antargaz houdt toezicht op het correcte verloop van de Actie. In geval van misbruik, misleiding of bedrog door een Deelnemer, of als het vermoeden bestaat dat een Deelnemer zich schuldig maakt aan één van die handelingen, mag de inzending van de betrokken Deelnemer zonder meer als ongepast worden beschouwd. De Deelnemer wordt dan niet opgenomen in de pool waaruit winnaars getrokken worden.

Elke klacht over de Actie dient schriftelijk te gebeuren via brief op het adres Roggeweg 7-9, te 6534 AH Nijmegen, via het klachtenformulier op de website www.antargaz.nl of via e-mail naar marketing.benelux@antargaz.com.

5. Verwerking persoonsgegevens

De Deelnemer geeft toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens voor de organisatie en uitvoering van de Actie door Antargaz verwerkt worden. De Deelnemer aanvaardt en Antargaz verbindt zich ertoe dat Antargaz de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en in het bijzonder volgens het privacy-beleid van Antargaz zoals beschreven op www.antargaz.nl.

 

* Indien aangesloten aan een toestel, moet de gasfles correct aangesloten zijn. Indien niet aangesloten aan een toestel, moet de gasfles correct opgeslagen zijn. Ga naar antargaz.nl voor meer informatie rond veiligheid.