Overslaan en naar de inhoud gaan

Actievoorwaarden

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE ACTIE ‘LANDMANN SMART gasbarbecue met gratis TAKE 5 gasfles van Antargaz (gasvulling)’

Artikel 1: Algemeen

1.1. Co-organisator: Antargaz B.V., Roggeweg 7-9, te 6534 AH Nijmegen, KVK-nummer 20046725 (hierna “Antargaz”)

1.2. Hoofdorganisator: Bouwmaterialenhandel De Heuning B.V., Mercuriusweg 26-38, te 4051 CV Ochten, KVK-nummer 11013233 (hierna “KEBO”) 

1.3. Actie:LANDMANN SMART gasbarbecue met gratis TAKE5 gasfles van Antargaz (gasvulling)’ (hierna “Actie”); deze actievoorwaarden regelen de modaliteiten van de Actie, beschrijven het verloop ervan en leggen de deelnemingsvoorwaarden vast.

1.4. De Actie loopt van 30/09/2023  tot en met 31/12/2024 om 23u59.

1.5. Door zijn deelname aan de Actie verbindt de Deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze voorwaarden, alsook van elke toekomstige beslissing die Antargaz in dit kader neemt voor het goede verloop van de Actie.

Artikel 2: De actievoorwaarden

2.1. Algemeen  

Deelname aan de Actie staat open voor elke koper van een ‘LANDMANN SMART gasbarbecue OP GAS’ met een geldige CASHBACK VOUCHER in de verpakking (doos) (hierna “Deelnemer”). De Voucher bevat een unieke code die noodzakelijk is om te kunnen deelnemen aan de Actie. 

2.2. Verplichtingen voor de Deelnemer

De deelnemer dient vier elementen aan Antargaz te bezorgen:

  • een foto van de Voucher met de unieke code
  • een foto van het kassaticket van de aankoop van de gas BBQ
  • een foto van het kassaticket van de aankoop van de gasfles
  • IBAN nummer 

Deze vier elementen dient de Deelnemer te e-mailen naar info.nl@antargaz.com.

De inzending door de Deelnemer is niet geldig als er een element ontbreekt.

2.3. Terugbetaling

De terugbetaling van de vulling, door Antargaz aan de Deelnemer, zal gebeuren voor 31/03/2025. 

2.4. Geldigheid van de Actie

De Actie is enkel geldig op de landelijke adviesverkoopprijs van Antargaz voor één gasvulling van een Take5 gasfles. Het gaat om de adviesverkoopprijs van Antargaz die geldig is op de dag van de aankoop van de gasfles.  De Actie is niet toepasselijk op de waarborgsom die de Deelnemer betaalt voor de gasfles.

2.5. Aansprakelijkheid

De unieke code is persoonlijk en mag niet onthuld worden aan derden. Noch Antargaz, noch KEBO kan aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal van de unieke code, zelfs in geval van misbruik van de unieke code door een derde.

2.6. Gevolgen van misbruik of misleiding

In geval van misbruik, misleiding of bedrog door een Deelnemer, of in geval het vermoeden bestaat dat een Deelnemer zich schuldig maakt aan één van voormelde handelingen, mag de betrokken Deelnemer zonder meer van deelname aan deze Actie worden geweerd.

2.7. Verwerking persoonsgegevens

De Deelnemer geeft zijn/haar toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De Deelnemer aanvaardt en Antargaz verbindt zich ertoe dat Antargaz de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en in het bijzonder volgens het privacy-beleid van Antargaz zoals beschreven op www.antargaz.nl.