Overslaan en naar de inhoud gaan

Accijnsverhogingen

Antargaz is tegen elke accijnsverhoging op propaan

Antargaz is van mening dat elke accijnsverhoging op propaan resulteert in een onevenredige kostenverhoging van een eerste levensbehoefte voor particuliere en bedrijfsmatige propaangebruikers met een propaantank, die meestal geen andere serieuze alternatieve energiebron hebben. Daarnaast zijn wij van mening dat ook onze flessenklanten reeds genoeg accijns betalen voor hun Antargaz propaangasfles. Vergeet niet, propaangas kan juist een belangrijke rol spelen als transitiebrandstof naar een groene toekomst daar waar aardgas geen optie meer is, of op termijn mogelijk lokaal niet meer beschikbaar is.

Het laatste nieuws

Aanvulling per 1 juli 2024

Samen met de Vereniging Vloeibaar Gas heeft Antargaz succes gehad met het voorkomen dat het inmiddels oude kabinet, in het kader van “stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen”, de accijns op propaan drastisch zou verhogen.

Zoals het er nu naar uitziet, wil het nieuwe kabinet de accijns op propaan niet verhogen per 1 januari 2025 (anders dan een normale indexatie).

Antargaz blijft samen met de Vereniging Vloeibaar Gas de situatie nauwkeurig opvolgen.

Aanvulling per 1 juli 2023

De tijdelijke verlaging van de accijns op energie is, om de sterk gestegen prijzen van brandstoffen te dempen, per 1 juli 2023 beëindigd door de overheid. Zo stijgt het accijnstarief met € 60,45 per 1000 kg (excl. BTW), wat, omgerekend voor propaan met een soortelijke massa van 510 kg/1000 liter, een verhoging betekent van 3,08 €/100 liter (excl. BTW).

Het totaalbedrag af te dragen aan de Nederlandse overheid aan accijns (ten gunste van de schatkist) en voorraadheffing (Artikel 27 1d)**, komt dan voor propaan neer op 344,74 + 8 = 352,74 €/1000kg = 0,353 €/kg (excl. BTW) = 0,427 €/kg (incl. BTW) = 17,99 €/100 liter (excl. BTW) = 21,77 €/100 liter (incl. BTW).

* propaan is naast autogas en butaan ook een vorm van vloeibaar gemaakt petroleumgas. De soortelijke massa van propaan is ca. 0,51 kg/liter.

** de voorraadheffing wordt geheven door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA), de centrale, onafhankelijke, organisatie die in opdracht van de Minister van Economische Zaken, strategische olievoorraden voor Nederland aanhoudt. Om de kosten daarvan te dekken, wordt de door de overheid verplichte COVA-toeslag in rekening gebracht. Antargaz dient die doorgerekende COVA-kosten dus volledig af te dragen.

Aanvulling per 1 april 2022

Wegens de sterk gestegen energieprijzen dit voorjaar, heeft het kabinet besloten om de accijns op propaan van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022 tijdelijk te verlagen met € 75,56 per 1000 kg tot € 284,29. Of, omgerekend voor propaan met een soortelijke massa van 510 kg/1000 liter, een tijdelijke verlaging van 3,85 €/100 liter (excl. BTW). Deze regeling werd nadien verlengd tot 1 juli 2023. 

Aanvulling per 1 januari 2022 

De overheid meldt op de website van de belastingdienst dat de accijns op propaan* (vloeibaar gemaakt petroleumgas) met ingang van 1 januari 2021 wederom wordt geïndexeerd, wat resulteert in een verhoging van 0,285 €/100 liter propaan (incl. BTW).

Aanvulling per 1 januari 2021

De overheid meldt op de website van de belastingdienst dat de accijns op propaan* (vloeibaar gemaakt petroleumgas) met ingang van 1 januari 2021 wederom wordt geïndexeerd, wat resulteert in een verhoging van 0,35 €/100 liter propaan (incl. BTW).

Aanvulling per 1 januari 2020

De overheid meldt op de website van de belastingdienst dat de accijns op propaan* (vloeibaar gemaakt petroleumgas) met ingang van 1 januari 2020 wederom wordt geïndexeerd, wat resulteert in een verhoging van 0,34 €/100 liter propaan (incl. BTW).

Aanvulling van 1 januari 2019

De overheid meldt dat de accijns op propaan* (vloeibaar gemaakt petroleumgas) met ingang van 1 januari 2019 wordt geïndexeerd met 1,2%, wat resulteert in een verhoging van ca. 0,25 €/100 liter propaan (incl. BTW).

Aanvulling van 1 januari 2018

De overheid meldt dat de accijns op propaan* (vloeibaar gemaakt petroleumgas) met ingang van 1 januari 2018 wordt geïndexeerd met 0,8%, wat resulteert in een verhoging van ca. 0,17 €/100 liter propaan (incl. BTW).

Aanvulling van 1 januari 2017

De overheid heeft besloten dat de accijns op propaan* (vloeibaar gemaakt petroleumgas) met ingang van 1 januari 2017 wordt geïndexeerd met 0,3%, wat resulteert in een verhoging van ca. 0,06 €/100 liter propaan (incl. BTW).

Aanvulling van 1 januari 2016

De overheid heeft besloten dat de accijns op propaan met ingang van 1 januari 2016 omhoog gaat met ca. 0,10 €/100 liter propaan (incl. 21% BTW).

Aanvulling van 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 gaat de accijns op propaan omhoog met ca. 0,77 €/100 liter propaan (incl. 21% BTW).

Aanvulling van 11 december 2014

De overheid publiceert op de website van de belastingdienst dat de accijns op propaan met ingang van 1 januari 2015 omhoog gaat met €12,5/1.000kg (ex BTW) = ca. €15,13/1.000kg (incl. BTW).

Aanvulling van 26 september 2014

Op 25 september is de accijns op propaan en autogas mede besproken in de Tweede Kamer gedurende de behandeling van de algemene financiële beschouwingen waarbij Staatssecretaris Wiebes aanwezig was en mede zijn mening heeft gegeven. Gedurende dit debat is uitvoerig gesproken over de effecten die de accijnsverhoging hebben gehad op de staatsinkomsten. Mede is bekeken in welke mate deze inkomsten zijn verminderd omdat met name bij autogas (gelijke accijns als propaan) burgers oldtimers van de hand hebben gedaan of nog meer over de grens in Duitsland en België autogas zijn gaan tanken (en mede daar ook andere boodschappen doen, waaronder drank en tabak – nog meer gemiste inkomsten). Met name het CDA (Dhr. Van Hijum), de PVV (Dhr. Van Dijck) en de SP (Dhr. Merkies) hebben de Staatsecretaris aangesproken over de negatieve gevolgen van de accijnsverhoging op brandstoffen (en mede op propaan). De heer Merkies (SP) heeft twee moties ingediend: Nr 33 (33000): Verzoek aan de regering om de accijnzen op brandstof (en mede propaan) terug te brengen naar het niveau van voor 2014. Nr 34 (34000): Verzoek aan de regering om de voorgenomen automatische indexatie op brandstof (en mede propaan), die normaal altijd in gaat op 1 januari van het nieuwe jaar, voor het jaar 2015 niet door te laten gaan. De heer Van Dijck (PVV) heeft één motie ingediend: Nr 42 (34000): Verzoek om de accijnsverhoging op brandstof (en mede propaan) die op 1 januari 2014 is ingegaan terug te draaien en niet over te gaan tot het indexeren van de brandstofaccijnzen per 1 januari 2015. De reactie van de Staatssecretaris Wiebes op de ingediende moties: De motie-Merkies op stuk nr. 33, de motie-Merkies op stuk nr. 34 en de motie-Tony van Dijck op stuk nr. 42 roepen allemaal ertoe op om op de een of andere manier de accijnsverhogingen ofwel terug te draaien ofwel te verlagen. Dat hebben we eerder besproken in het vorige debat. De moties zijn woordelijk bijna hetzelfde. Wegens gebrek aan dekking moet ik die ontraden. Wegens gebrek aan een Kamermeerderheid zijn de indiende moties helaas niet aangenomen en blijft het huidige hoge en oneerlijke accijnstarief op propaan onverminderd van kracht en ziet het er zelfs naar uit dat dit accijnstarief op 1 januari 2015 geïndexeerd gaat worden!

Aanvulling van 17 juli 2014

Op 7 juli heeft het Ministerie van Financiën via onze LPG branchevereniging laten weten dat men bekend is met de situatie. Verder wordt aangegeven dat de accijnsverhoging voor de particulieren - en de bedrijfsmatige propaangebruikers is besproken. Hierover zijn in de Tweede Kamer in oktober en november 2013 schriftelijke Kamervragen gesteld. Doch het Ministerie beroept zicht op het feit dat terugdraaien van de accijnsverhoging geld kost dat er op dit moment niet is en dat een Kamermeerderheid heeft besloten om propaangebruikers niet te compenseren.

Antargaz betreurt deze opstelling. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep Nederlanders een onevenredig grote bijdrage levert om de staatsfinanciën op orde te brengen. Daarom zal Antargaz aandacht blijven houden voor deze belangrijke zaak. Antargaz zal elke mogelijkheid aangrijpen om te helpen de accijns op propaan tot redelijke proporties terug te brengen en verdere verhogingen van tafel te houden.

Aanvulling van 18 juni 2014

De Nederlandse LPG branche - vereniging VVG heeft met steun van Antargaz nogmaals een brief gestuurd aan het Ministerie van Financiën - Staatssecretaris Eric Wiebes (met een kopie aan de Minister van Economische Zaken en een kopie aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu). Hier is bij herhaling mede aangegeven welke buitensporige kostenverhoging deze accijnsverhoging op LPG (en dus ook op propaan!) oplevert voor particuliere - en bedrijfsmatige propaangebruikers die meestal geen alternatief voorhanden hebben. De VVG roept de Staatssecretaris op om deze accijnsverhoging alsnog te herzien en tenminste zo spoedig mogelijk hierover met onze vereniging in gesprek te gaan.

Aanvulling van 3 juni 2014: Accijnsverhoging raakt LPG hard, aldus Wiebes. De Nederlandse LPG branche - vereniging VVG heeft met steun van Antargaz middels een persbericht gereageerd op de evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en de daaropvolgende besluit van Staatssecretaris Wiebes van 28 mei 2014.

Evaluatiebrief van Staatssecretaris Wiebes.

Bijlage van de evaluatiebrief.pdf

LPG sector krijgt klap van 37%, maar Wiebes doet niets aan accijsverhoging. In maart uitte de LPG branche, verenigd in de Vereniging Vloeibaar Gas, haar zorg aan Staatssecretaris Wiebes over de zeer nadelige gevolgen van de accijnsverhoging; in de eerste maanden liep de afzet met tientallen procenten terug. De Staatssecretaris gaf in een reactie aan, zelf onderzoek te willen doen. Inmiddels zijn de cijfers bekend. "De accijnsinkomsten zijn voor mij tevredestellend, dus ik handhaaf de verhoging.", aldus Wiebes. De VVD'er laat hiermee de Nederlandse ondernemers in de LPG sector in de kou staan!

VVD Staatssecretaris Wiebes geeft niets om Nederlandse bedrijfsleven. De Staatssecretaris, die eerder in de Kamer nog aangaf naar meer te willen kijken dan slechts zijn eigen accijnsinkomsten, lijkt zich in werkelijkheid geheel niets om ondernemers te bekommeren. De simpele conclusie dat er meer accijnsinkomsten zouden zijn binnengekomen is voor hem genoeg om tankstations, leveranciers, vervoerders, onderhoudsbedrijven en andere dienstverleners in de LPG sector in de kou te laten staan. Het enorme weglekeffect naar het buitenland neemt hij voor lief. Ook de sterk afnemende omzet en werkgelegenheid bij Nederlandse bedrijven en de nadelige gevolgen voor ons nationale investeringsklimaat lijken hem niet te deren, terwijl de mindere omzet uiteindelijk ook zal leiden tot mindere belastingsinkomsten.

Ook gezinnen, boerenbedrijven en recreatieparken buitensporig geraakt

Met de verhoging van de accijns op LPG, is ook de accijns op propaangas verhoogd. De accijnsverhoging resulteert dus ook nog eens in een enorme kostenverhoging van een eerste levensbehoefte voor particuliere - en bedrijfsmatige propaangebruikers. Zo gebruiken zo'n 15.000 gezinnen die niet op aardgas kunnen worden aangesloten, propaan en is menig boerenbedrijf en recreatiepark ervan afhankelijk. Ook zij staan in de kou. En ook voor die laatste twee geldt dat de mindere omzet uiteindelijk ook Wieber's beurs raakt.

De VVG roept de Staatssecretaris daarom nogmaals op om:

  • De accijnsverhoging van LPG terug te draaien. Niet alleen wordt de economie nu hard geraakt, een verdwenen tankstation komt nooit meer terug, inclusief alle bedrijvigheid die daaraan is verbonden.
  • Het vertrouwen in LPG te herstellen. Het vertrouwen in LPG - samen met aardgas de schoonste conventionele brandstof die kan helpen op de klimaatdoelstellingen te behalen - moet worden hersteld door de accijns weer te verlagen, in lijn te houden met de buurlanden om ons heen en voor de komende jaren vast te leggen.

Aanvulling van 18 april 2014

Kabinet neemt bij de evaluatie in mei ook de grenseffecten mee Op 17 april heeft Staatssecretaris Eric Wiebes toegezegd dat het kabinet bij de evaluatie in mei van de accijnsverhoging op diesel, autogas en propaan, niet alleen zal kijken naar de landelijke accijnsopbrengst voor de staat, maar ook naar de gevolgen die deze verhoging heeft veroorzaakt voor de ondernemers in de grensstreek.

De Nederlandse LPG branche-vereniging VVG, waar Antargaz deel vanuit maakt, zet zich achter de schermen nog steeds doorlopend in om deze buitensporige accijnsverhoging op autogas en propaan, die sinds 1 januari 2014 van kracht is, alsnog volledig of tenminste deels van tafel te krijgen. Dit gebeurt onder andere door de politiek en de juiste lobbypartners te voorzien van concrete informatie over de negatieve gevolgen veroorzaakt door deze accijnsverhoging. Hierdoor is er inmiddels al brede steun ontstaan bij de oppositie alsmede bij andere brancheorganisaties die autogas en propaan mede een warm hart toe dragen wegens het feit dat veel gebruikers geen andere opties hebben dan te kiezen voor propaan en omdat autogas en propaan milieuvriendelijker zijn dan bijvoorbeeld benzine of dieselolie.

Aanvulling van 19 december 2013

1e Kamer stemt ook in met het Belastingplan 2014 Op 17 december heeft, zoals reeds verwacht maar toch tot onze grote teleurstelling, ook de 1e Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. Hiermee is de verhoging van de accijns op propaan met €142,13/1.000kg = 7,25 €/100 liter, die direct en volledig naar de schatkist van de overheid gaat, een onomkeerbaar feit. Ook belangrijk te vermelden is dat de accijns op dieselolie (mede de “vervanger” van de rode diesel) ook met ca. 3,75 cent per liter omhoog gaat op 1 januari 2014.

Aanvulling van 6 december 2013

Antargaz richt zich op 2014. Na bestudering van het resultaat van de stemronde in de 2e Kamer en een analyse van de mogelijkheden die de 1e Kamer nog heeft om het belastingplan 2014 aan te passen, ziet Antargaz op dit moment geen aanknopingspunten om in 2013 nog verder actie te voeren richting de 1e Kamer. Reden is dat ook hier, gelet op het in het najaar gesloten begrotingsakkoord door de regering met D66, de ChristenUnie en de SGP, een Kamermeerderheid bestaat voor dit belastingplan. De kans dat de 1e Kamer daarom in dit geval, om reden van de onevenredige accijnskostenverhoging voor propaangebruikers, dit belastingplan alsnog zal afkeuren is helaas te verwaarlozen. Mede omdat de staatsecretaris bij Kamervragen ongetwijfeld met dezelfde argumenten zal komen als in de 2e Kamer en hierdoor de 1e Kamer ook mee krijgt gelet op de huidige stemverhouding.
Tevens heeft de douane vandaag ook een document vrijgegeven die de concrete verhoging van €142,13/1.000kg = 7,25 €/100 liter voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (en dus ook propaan) beschrijft. Daarom acht Antargaz verdere acties nu niet zinvol en bestaat zelfs het risico dat dergelijke acties contraproductief kunnen zijn voor de kansen in 2014.

Wat dan wel?

Antargaz zal zich als lid van de Nederlandse LPG branche-vereniging VVG inzetten om de staatsecretaris er in 2014 aan te herinneren om de gevolgen van de accijnsverhoging op LPG / propaan te monitoren en de 2e Kamer hierover te informeren (nog voor de zomer van 2014).
Hier zullen onder andere de aspecten van de grenseffecten (auto’s die voor LPG tanken de grens over gaan en dan gelijk de boodschappen doen) evenals de nadelige en onevenredige kostenverhoging voor de propaangebruikers ongetwijfeld mede aan bod komen (let op, LPG/autogas en propaan zijn door de overheid helaas enkele jaren geleden aan elkaar gekoppeld om accijnsfraude tegen te gaan en vallen onder hetzelfde accijnsregime en hebben daarom een gelijk accijnstarief).
Doelstelling hierin is om te komen tot een politiek draagvlak voor een duurzame en eerlijke koppeling tussen de accijns op LPG / propaan en aardgas, zodat alle huishoudens en bedrijven die gas gebruiken met dezelfde kostenpolitiek betreffende overheidsheffingen te maken krijgen en een eerlijker speelveld ontstaat. Wij achten dit, gelet op de gegeven omstandigheden, de enige en meest haalbare optie om op te komen voor de belangen van onze propaanklanten.

Aanvulling van 20 november 2013

Tijdens de Tweede Kamer vergadering van 19 november 2013 is er een stemming geweest over de moties Belastingplan 2014.
Gestemd is over de motie-Van Vliet over niet verhogen van de accijnzen (33752, nr. 26). Hier hebben de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, 50PLUS en de SP voor deze motie gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties tegen, zodat zij is verworpen. Verder is gestemd over de motie-Van Vliet over een oplossing voor huishoudens die stoken op propaangas (motie nr. 33752, nr 27). Ondanks een actie lobby om voor de motie te stemmen, hebben helaas alleen de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, 50PLUS en de SP voor deze motie gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties tegen, zodat zij mede is verworpen. Tevens is ook gestemd over de motie-Bashir inzake het monitoren van de gevolgen van de accijnsverhogingen (33752, nr. 48). Ook hier hebben alleen de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, het CDA, 50PLUS en de SP voor deze motie gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties tegen, zodat ook deze motie is verworpen.
Als gevolg van dit teleurstellende resultaat onderzoekt Antargaz nu, als lid van de Nederlandse LPG branche-vereniging VVG, of er nog mogelijkheden zijn om via de Eerste Kamer deze verhoging van de accijns op propaan alsnog een halt toe te roepen, of deze tenminste af te zwakken tot redelijke proporties.

Aanvulling van 5 november 2013

4 november: Staatssecretaris Weekers (Financiën) verdedigt Belastingplan 2014. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2014 is de voorgenomen accijnsverhoging op propaan mede besproken. Een aantal Kamerleden stelden kritische vragen betreffende de accijnsverhoging. Ze zijn bezorgd over de koopkracht van mensen zonder aansluiting op het aardgasnetwerk. Ook voor ondernemers zonder aansluiting kan deze voorgenomen verhoging oplopen tot enkele duizenden euro’s extra stookkosten. Deze Kamerleden opperden een teruggaveregeling ten behoeve van propaangebruikers om de kostenverhoging ongedaan te maken (in lijn met een gelijke teruggaveregeling voor LNG). De staatssecretaris heeft toegezegd nog eens kritisch te kijken of er mogelijkheden zijn om de accijnsverhoging op propaan ongedaan te maken. Echter de Kamer dient dan wel met een oplossing te komen op welke wijze de misgelopen extra opbrengsten voor de Rijksoverheid gecompenseerd kunnen worden. Antargaz tracht samen met de VVG en andere belanghebbenden het Ministerie van Financiën te adviseren over hoe de voorgenomen accijnsverhoging op propaan het meest effectief teruggedraaid of gecompenseerd kan worden. Hier moet namelijk kritisch naar gekeken worden omdat de accijns op propaan en autogas gelijk zijn en de staatssecretaris op dit moment niet voornemens is om ook de voorgenomen gelijke accijnsverhoging op autogas te heroverwegen. Het is nog uiterst onzeker of de voorgenomen accijnsverhoging op propaan van tafel gaat, echter er zijn tenminste openingen voor overleg gevonden.

Wij houden je op de hoogte. Indien er nieuws is zullen wij dit zo spoedig mogelijk op deze website publiceren.