De Antargaz propaankoers bulkgas

De Antargaz Propaankoers Bulkgas, verrassend transparant!

Referentie: 1 augustus '13 = € 0,00.
Voorbeeld: een koersdaling van € 1,00 is een daling van € 1,00/100 liter (excl. BTW) van de Antargaz propaanprijs bulkgas.

Capture.jpg

Datum: Is de datum van levering van het propaangas door Antargaz in de propaantank.

Accijnsverhoging: In bovenstaande grafiek en navolgende tabel is de accijnsverhoging van € 7,25/100 liter (excl. BTW) per 1 januari 2014, alsmede de verhoging van € 0,64/100 liter (excl. BTW) per 1 januari 2015, alsmede de verhoging van € 0,09/100 liter (excl. BTW) per 1 januari 2016, alsmede de verhoging van € 0,05/100 liter (excl. BTW) per 1 januari 2017, de verhoging van € 0,14/100 liter (excl. BTW) per 1 januari 2018 en de verhoging van €0,21/100 liter (exl. BTW) per 1 januari 2019 meegenomen. Deze accijnsinkomsten gaan direct door naar de Rijksoverheid ten gunste van de schatkist. Noot: hierdoor is het totaal aan af te dragen accijnzen en voorraadheffing op propaan in 2019: € 17,96/100 liter (excl. BTW) = € 21,73/100 liter (incl. BTW)!

In details: Bekijk de wijzigingen in detail met behulp van deze tabel.

Tip: Wil je het koersverschil = prijsverschil weten tussen twee specifieke datums (bijvoorbeeld tussen twee propaan bulkgasfacturen)?

Trek van de koers van de laatste datum de koers van de oudste datum af. Maar, vergeet niet:
- een eventueel min teken mee te nemen.
- dat min min plus is ( - - = +).

Enkele voorbeelden

Je hebt 25-05-2018 een levering gehad. In de tabel kun je zien dat de propaankoers op dat moment €11,73 was. Op 24-07-2018 is je tank wederom gevuld, de bijbehorende propaankoers was toen €11,22. Er is dus ten opzichte van de vorige levering een prijsdaling geweest van €11,73 - €11,22 = €0,51. Dit kun je controleren op je factuur. De prijs op je nieuwe factuur is €0,51 euro per 100 liter excl. BTW lager dan op de factuur van de vorige levering.

Je hebt op 7-11-2018 een levering gehad. In de tabel kun je zien dat de propaankoers op dat moment €10,96 was. Op 10-7-2018 is je tank wederom gevuld, de bijbehorende propaankoers was toen €12,49. Er is dus ten opzichte van de vorige levering een prijsstijging geweest van €10,96 naar €12,49 = €1,53. Dit kun je controleren op je factuur. De prijs op je nieuwe factuur is €1,53 per 100 liter excl. BTW hoger dan de prijs op de factuur van de vorige levering.

Je bent al enige tijd klant bij Antargaz. Op 31-10-2017 heb je een contract getekend bij Antargaz. In de tussentijd is de tank geplaatst en gevuld, nu wil je controleren of de prijs van de levering klopt. In de tabel zoek je de propaankoers op bij 31-10-2017, je ziet dat deze €9,94 is. Op 20-3-2018 heb je een levering gehad, in de tabel kun je zien dat de propaankoers op die datum €8,67 is. Er is dus ten opzichte van de prijs ten tijde van het tekenen van je contract, een prijsdaling geweest van €9,94 naar €8,67 = €1,27. Op je factuur zie je dat de prijs per 100 liter excl. BTW inderdaad €1,27 lager is dan de prijs op je contract. Dat is fijn!

Waarom krijg je te maken met prijswijzigingen?

Propaanprijzen fluctueren in belangrijke mate als gevolg van wijzigingen op de vrije internationale en nationale propaangasmarkt. Dit gebeurt mede op basis van vraag en aanbod en hoe die zich naar verwachting gaan ontwikkelen. Ook speelt de dollar/euro wisselkoers een belangrijke rol.

Waar is deze koers van toepassing?

Onze Nederlandse Antargaz Propaankoers Bulkgas is landelijk van toepassing.

Wat is bulkgas?

Propaangas geleverd door een tankwagen en gestort in een propaantank op jouw locatie. Al onze Antargaz tankwagens zijn voorzien van gekalibreerde en verzegelde propaangas afleveringsmeters die op regelmatige basis wordt gecontroleerd door de officiële bevoegde instantie.

Interesse om klant te worden van Antargaz?

Neem contact met ons op! Samen met jou stellen wij op je locatie geheel vrijblijvend de propaangasoplossing op tegen een scherpe en transparante prijs en … met behoud van een perfecte service. Samen sterk, wij staan voor je klaar!

Wat bieden wij jou?

Bij Antargaz bieden wij onze klanten een interessante propaanprijs bulkgas. Als basis hiervoor dienen je gasverbruik, lokale omstandigheden en specifieke wensen.

Tenslotte: Deze gegevens worden verstrekt louter ten informatieve titel, onder voorbehoud van eventuele correcties door Antargaz Nederland. Aan de publicatie van deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.