Wat moet ik doen als ik gas ruik en gebruik maak van een gasfles?

Download hier uw Antargaz Noodplan Flessen en Cilinders

Algemeen

Denk altijd aan je eigen veiligheid en die van anderen; Neem geen onnodige risico’s en voer onderstaande punten alleen uit als dit veilig kan gebeuren!

Maatregelen

 • Bel in geval van gevaar altijd 112*. Noem je naam, de locatie en de aard van het gevaar.

     * Bel NOOIT, ook niet met je mobieltje, in een omgeving waar (mogelijk) een brandbaar gasmengsel aanwezig is!

 • Volg opdrachten en adviezen van de brandweer en overige hulpdiensten op.
 • Waarschuw mensen op de locatie en laat de mensen evacueren die niet essentieel zijn bij het bieden van hulp.
 • Waarschuw zo nodig de omwonenden en sluit de gevarenzone af voor alle personen en verkeer.
 • Noteer op een goed bereikbare plaats het telefoonnummer van je lokale (huis)arts.

A) Gaslekkage zonder brand

 • Blijf bovenwinds om blootstelling aan weglekkend propaangas, dat in rust naar de grond zakt, te vermijden (propaangas is zwaarder dan lucht). Bedek putten en lage ruimtes waarin zich gas kan ophopen indien dit nog mogelijk en verantwoord is.
 • Voorkom vonken en vuur in de gevarenzone. Verwijder of neutraliseer indien mogelijk alle ontstekings- en hittebronnen. Bedien geen elektrische schakelaars. Voorkom starten of het gebruik van motorvoertuigen en sluit indien mogelijk de elektriciteit af door middel van de buiten de gevarenzone geplaatste hoofdschakelaar(s).
 • Probeer NOOIT een defecte kraan (afsluiter) of gashouder (= fles of cilinder) te repareren. Gebruik van gereedschap geeft risico op vonken of het onbedoeld vergroten van een mogelijke lekkage.
 • Probeer met behulp van een beschermende handschoen of natte doek de gastoevoer van de gashouder af te sluiten door middel van:
  • Het dichtdraaien van de kraan: draai het handwiel “met de klok mee” dicht.
  • Het sluiten van de snelkoppeling: verwijder de drukregelaar of adapter van de gashouder (zoals bij de Calypso of Cocoon fles).
 • Indien het lek niet verholpen kan worden, de lekke gashouder (indien dit nog mogelijk en verantwoord is) naar een goed geventileerde afgezonderde plaats in de buitenlucht verplaatsen, verwijderd van ontstekingsbronnen, andere gashouders, brandbare materialen, gebouwen, kelders, putten en overige laag gelegen (ventilatie)openingen waarin zich gas kan verzamelen. Let op:
  • Een lekke gashouder bij voorkeur altijd zo plaatsen dat het lek zich in de dampfase van de houder zal bevinden; dus meestal met de kraan/snelkoppeling omhoog, als  het om een houder geschikt voor dampafname gaat die lek is op/in de fleskraan/snelkoppeling. BELANGRIJK: Eventuele ijsvorming NIET verwijderen en je NOOIT blootstellen aan eventueel weglekkend vloeibaar propaan!
  • Plaats duidelijke borden met de tekst: “Roken en open vuur verboden”.
  • Sluit de omgeving af voor alle personen en verkeer.
 • Waarschuw Antargaz: 0800 - 28 554 27*.

B) Brand door gaslekkage

 • Blijf bovenwinds om blootstelling aan rookgassen te vermijden.
 • Een brand door het lekkend gas nooit blussen als de gastoevoer naar het lek niet afgesloten kan worden.
 • Probeer met behulp van een beschermende natte handschoen of natte doek de gastoevoer af te sluiten door middel van:
  • Het dichtdraaien van de gaskraan/afsluiter: draai het handwiel “met de klok mee” dicht.
  • Het sluiten van de snelkoppeling: verwijder de drukregelaar of adapter (zoals bij de Calypso of Cocoon fles).
 • Blus een naburige kleine brand met een poederblusser (brandklasse: ABC) of overvloedig met water.
 • Verplaats indien mogelijk naburige gashouders en andere brandbare materialen tot buiten de gevaarlijke omgeving. Indien dit niet kan deze overvloedig koelen met water: gebruik bij voorkeur een sproeistraal, geen gebonden waterstraal. Bij voorkeur onder dekking / op ruime afstand koelen.
 • Indien de brand zich uitbreidt, de vlammen de gashouder(s) direct raken, of als de wanden van de gashouder(s) gaan bollen, branden of smelten: onmiddellijk iedereen evacueren!
 • Waarschuw Antargaz: 0800 - 28 554 27*.
 • Speciale aandacht voor kunststof gashouders; na het blussen van de brand en het overvloedig koelen van deze houders (let op, kunststof is een slechte warmtegeleider, de propaaninhoud kan nog lang warm zijn)! Door de hitte kan de integriteit van het kunststof drukvat dermate verslechterd zijn, dat men voorzichtig te werk moet gaan:
  • Indien een houder nog vloeibaar propaan bevat, waarbij het drukvat zelf zichtbaar is blootgesteld aan hitte/vuur en is gedegradeerd, is het mogelijk verstandig om de onder druk staande vloeibare (rest)inhoud propaan ter plaatse te verwijderen (affakkelen, ...), alvorens deze verzwakte houder in drukloze toestand te verplaatsen om deze elders verder te behandelen. Waarschuw Antargaz: 0800 - 28 554 27*.
  • Indien een houder nog vloeibaar of dampvormig propaan bevat waarbij (een deel) van het drukvat is gedegradeerd wegens blootstelling aan hitte/vuur, kan het zijn dat dit drukvat daardoor deels poreus is geworden, waardoor de volledige gasdichtheid niet meer te garanderen is. Controleer dit bij twijfel met zeepwater!
 • Indien het vuur gedoofd is en de gashouders overvloedig gekoeld zijn met water, maar er nog steeds een gaslek aanwezig is: ‘A) Gaslekkage zonder brand’ (hierboven) opvolgen.

Tenslotte

Wij hebben getracht dit noodplan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op te stellen. Desondanks wijzen wij je op de navolgende punten:

 • Dit is een algemeen "basis" noodplan voor propaanflessen en cilinders. Mogelijk vereist jouw lokale bevoegd gezag een uitgebreider noodplan. Controleer dit en raadpleeg Antargaz bij twijfel of in geval van bijzondere toepassingen en/of situaties.
 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie voor meer informatie ook ons: Antargaz Veiligheidsinformatieblad (VIB) - Propaan