Kan een propaantank op mijn locatie?

Een propaantank vraagt verrassend weinig ruimte.

Met een propaantank dien je rekening te houden met veiligheidsafstanden. Daarnaast dient de tankwagen ook veilig in de buurt te kunnen komen (uiterlijk 40 meter losslang aan boord), waarbij de losslang niet door een gebouw of ruimte mag lopen, maar uitsluitend via de open lucht met de propaantank verbonden mag worden.

Om te toetsen of een propaantank bij jou geplaatst kan worden, adviseren wij het navolgende:

Onderzoek hier of je de minimale veiligheidsafstanden kunt halen.

Kies voor PGS nummer 19 (Propaan en butaan: opslag). Kijk hierbij met name naar hoofdstuk 4: Veiligheidsmaatregelen en in het bijzonder nnaar paragraaf 4.2.4  (Gevelbrand (brand in gebouwen of brandbare opslagen)) en tabel 4.3 Tabel - Minimumafstand van objecten binnen de inrichting tot een propaanreservoir.

Opmerking:

  • Wij kunnen ons voorstellen dat deze voorschriften complex voor je zijn omdat je hier niet elke dag mee te maken heeft. Antargaz heeft vanzelfsprekend wel de specialisten in huis. Neem daarom bij twijfel vrijblijvend en gratis contact met ons op. Een energieadviseur komt dan op afspraak bij je thuis om de mogelijkheden te onderzoeken.
  • Voor een propaantank heb je normaal gesproken geen vergunning* nodig. De plaatsing en het gebruik moeten slechts gemeld worden aan het lokale bevoegde gezag (meestal jouw gemeente) indien deze voldoet aan de voorschriften (waaronder de verplichte veiligheidsafstanden) volgens de voorgenoemde PGS nummer 19 (Propaan en butaan opslag). Vanzelfsprekend kan Antargaz je ook hierbij helpen.
  • Zou er onvoldoende ruimte zijn voor een propaantank, dan zou je in samenwerking met de buren ook een gezamenlijke propaantank kunnen overwegen: Het propaangasnetwerk van Antargaz

*: Een vergunning is nodig in geval een tank groter is dan 13.000 liter en/of er meer dan twee tanks op 1 adres staan en/of er vloeibaar propaan aan één of meerdere propaantanks wordt onttrokken en/of er sprake is van een verdampingsinstallatie aangesloten op (één van) de tank(s).

Interesse? Maak een afspraak met een energieadviseur.

Hoe wordt een gastank geïnstalleerd?