In welke vorm/fase zit propaan in mijn leidingwerk?

In de leiding naar de gebruikerstoestellen is propaan gasvormig, tenzij het een speciale vloeistofafname-installatie betreft voor professioneel gebruik.