Wanneer moet mijn propaantank gekeurd worden?

De keurdatum op de stempelplaat van de propaantank is 6 jaar geldig. Is de tank kleiner dan 13m3, dan komt in het zesde jaar een monteur van Antargaz, deze inspecteert de tank grondig en vervangt de veerveiligheid. Tevens keurt hij in de meeste gevallen als service je middeldrukleidingwerk (de leiding vanaf de afnamekraan van de propaantank tot en met de regelaar bij het gebouw), de keur van het leidingwerk is ook 6 jaar geldig. Mocht de monteur wat constateren, dan wordt dit met je overlegd. Hierna komt een externe partij (een door de minister Aangewezen Keuringsinstantie) langs voor een uitwendige herbeoordeling. Als de AKI de tank ook goedgekeurd heeft, mag de tank nog eens 6 jaar blijven staan. Je krijgt het rapport hiervan toegestuurd. Na in totaal 12 jaar wordt de tank gewisseld voor een gereconditioneerd exemplaar en hierna wordt als service ook het leidingwerk weer gekeurd. Naast de 6-jaarlijkse keur, inspecteert de chauffeur de tank tevens voor iedere levering en minimaal iedere twee jaar, de zogenaamde Pre Delivery Check.