Ik merk een ongewone drukstijging op, wat nu?

1e traps regelaar.jpeg

De normale druk in de (middeldruk)leiding is tussen de 1,5 en 2 bar. Dit kun je aflezen op de manometer bij de tankregelaar. Is de druk hoger, sluit dan de dampafnamekraan op de propaantank door het handwiel met de klok mee te draaien.Gebruik hiervoor geen gereedschap! Sluit hierna ook alle afsluiters in het leidingwerk en neem altijd contact op met de technische dienst van Antargaz.