Hoe wordt een gastank geïnstalleerd?

Wie, waar, wanneer en hoe?

Wie plaatst de propaantank?

Antargaz verzorgt de tankplaatsing en de aansluiting. Klaar voor gebruik! In gevallen waarbij een bestaande propaantank uit bedrijf wordt genomen zorgen wij er voor dat de restinhoud wordt overgepompt in de Antargaz gastank en dat de bestaande tank voor u klaar wordt gezet om opgehaald te worden. Mede kunnen wij na het aansluiten van de propaantank het middeldrukleidingwerk* controleren en keuren. Zo bent u er zeker van dat deze installatie weer gasdicht en goed in orde is volgens de voorschriften.

* Middeldrukleidingwerk: het leidingwerk buiten uw gebouwen van de gastank tot en met de middeldrukregelaar tegen (elk / het) gebouw.

Waar wordt de gastank geplaatst?

Waar op uw terrein u de propaantank laat plaatsen, bepaalt u samen met een Antargaz energieadviseur tijdens een bezoek. U dient alvast rekening te houden met de wettelijke veiligheidsafstanden.

Wanneer?

U bepaalt in overleg met uw Antargaz energieadviseur wanneer uw propaantank kan worden geplaatst.

Hoe wordt een ondergrondse propaantank geplaatst?

Een tank wordt geïnstalleerd in 5 stappen:

  • U kiest samen met de energieadviseur de meest geschikte locatie voor uw propaantank .
  • Met professionele machines wordt een kuil gegraven.
  • De propaantank wordt waterpas gezet en verankerd.
  • Een beschermingsnet wordt over de gastank aangebracht.
  • De kuil wordt opnieuw gevuld en de gastank wordt bedekt met min. 30 cm aarde.

Slechts het deksel blijft zichtbaar. Daaronder bevindt zich de inspectieschacht met daarin o.a. opgenomen: de vulaansluiting voor de tankwagen, de afnamekraan, de inhoudsmeter en een veiligheidsklep.

De propaantank kan naar wens door Antargaz worden aangesloten op bestaand propaangasleidingwerk. Ook kan Antargaz voor u de noodzakelijke leidinginstallatie aanleggen tot in uw gebouw(en). Informeer naar de mogelijkheden bij uw Antargaz energie-adviseur: Maak een afspraak met een energieadviseur.